Văn hóa doanh nghiệp

* Chất lượng phục vụ là Danh dự và Niềm tự hào của mỗi thành viên Ngọc Linh

             Xác định ngay từ đầu lấy thương mai và dịch vụ là sản phẩm chính. Bởi vậy chúng tôi coi Chất lượng phục vụ là sản phẩm, phải lấy Chất lượng phục vụ là thước đo Danh dự của mỗi thành viên trong ngôi nhà  Ngọc linh.
           
Tất cả mọi thành viên, tất cả các khâu công việc phải tuân thủ nguyên tắc lấy Chất lượng phục vụ  lên hàng đầu. Chất lượng phục vụ  được thể hiện qua tính chuyên nghiệp cao, tuân thủ Quy trình quản lý của Công ty, đặc biệt là Quy trình mua bán hàng. Đồng thời cứ sau mỗi việc làm, mỗi chúng tôi lại kiểm điểm để rút tỉa kinh nghiệm nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.
             Từng ngày, từng ngày chắt chiu công sức, để cho Chất lượng phục vụ từ sự đo đếm về Lượng chuyển thành sự thể hiện về Chất rồi trở thành Niềm tự hào của mỗi thành viên trong đại gia đình NGỌC LINH.

** Lao động chuyên cần, vui tươi no ấm!

                   Lời người xưa:     “Triệu phú do cần, tỷ phú do kiệm”.
                   Trong lý luận triết học của mình, Kar Mark luôn nhấn mạnh đến vai trò tích lũy của cải là do tích lũy lao động mà nên: “Suy cho cùng, của cải của nhân loại có được là do tích lũy lao động sống và lao động quá khứ”. Đó là quy luật khách quan muôn đời, được đúc rút từ mồ hôi và cả máu của nhân loại.

                 Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm:

“…Em ơi em hãy nhìn rất xa
Vào bốn nghìn năm đất nước.
Năm tháng nào cũng người người lớp lớp
Con gái con trai bằng tuổi chúng ta
CẦN CÙ LÀM LỤNG…”

                 Công ty TNHH NGỌC LINH không có của nả truyền đời, và cũng không ban phát của cải cho bất kỳ ai. Mỗi thành viên NGỌC LINH là một người lao động chân chính luôn cần cù cống hiến hết những gì có thể và được nhận phần của cải tương ứng với công sức mình bỏ ra. Thông qua lao động cần cù, mọi người đoàn kết thương nhau, hỗ trợ công việc của nhau, giúp nhau cùng tiến…ắt vui tươi no ấm cho mọi nhà.

                    Lời dặn của người thân

             Ngày 25 tháng 8 năm 2006, nhân dịp mừng thọ 95 tuổi, Người dặn:

Ngọc Linh bây giờ còn nhỏ...sẽ lớn, Ông chúc cho Ngọc Linh mau lớn! 
Nhớ chăm lo cho người lao động, nhớ những điều Bác Hồ dạy.Chất lượng phục vụ là Danh dự và Niềm tự hào của Ngọc Linh!